รปภ.ไทย (มหาชน)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีส มหาชน (รปภ.ไทย)

“รปภ.ไทย” มีระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องมือ 
  เครื่องใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย พร้อมพนักงานทุก
  ตำแหน่งและทุกสายงาย ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและตามแบบแผนของงาน
  รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

        บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาน พร้อมขณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ   
  มาให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ  จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน

        ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในอันที่จะเสริมสร้าง “รปภ.ไทย” ให้มีประสิทธิ์ภาพของงานรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
  และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หลักการของ”รปภ.ไทย” จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน     


 • Untitled-33.png
  บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป บริษัท ทิสการ์ด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการให้บริการรักษาความปลอดภัย มากกว่า 10 ปี พร้อมทุนจดทะเบียน30 ล้านบาท จึงทำให้บ...

 • Untitled-46.png
  แม่บ้านรักษาความสะอาด เราคือศูนย์รวมธุรกิจ ด้านงานให้บริการ ที่มีความสากลและทันสมัย ก้าวทันโลกยุคใหม่ระดับชั้นนำ ทางบริษัทเรามีธุรกิจที่น่าสนใจ หลายธุรกิจให้ท่านสามารถได้เลือกใช้บร...

 • MAP.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • messageImage_1512616721041_0.jpg
  S H O W R O O M ป้ อ ม ย า ม และ บ้าน สุนัข แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง ไ ท ย ท่านลูกค้าสามารถติดต่อ และเดินทางเข้ามาดูสินค้า,ขนาดและสีจริงของป้อมยามได้โชว์รูมของเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม "ตลา...