รปภ.ทีสการ์ด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป 

              บริษัท ทิสการ์ด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการให้บริการรักษาความปลอดภัย มากกว่า 10 ปี พร้อมทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทรู้ซึ้งถึงหน้าที่ของงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเข้าใจถึงตัวลูกค้า  ถึงบริษัทจะเปิดมายาวนานมากว่า 12 ปี แต่ทางบริษัทไม่เคยหยุดนิ่ง ได้มีการเดินหน้าพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของลูกค้าอย่างยั่งยืน  เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทได้มีการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างประเทศ บริการอย่างมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ  เป็นการผสมผสานระหว่าง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทางบริษัทมีการเพิ่มให้บริการในเรื่องของระบบ 
             สัญญาณกันขโมย   ซึ่งอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยมีผู้ดูแลที่มีประสบการณ์มากว่า 12 ปี มาพัฒนาระบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า  กรรมการบริษัทได้มองเห็นถึงจุดเด่นของงานรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รปภ. กับ สัญญาณกันขโมย 


 • Untitled-45.png
  บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีส มหาชน (รปภ.ไทย) “รปภ.ไทย”มีระบบสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยพร้อมพนักงานทุก ตำแหน่งและทุก...

 • Untitled-46.png
  แม่บ้านรักษาความสะอาด เราคือศูนย์รวมธุรกิจ ด้านงานให้บริการ ที่มีความสากลและทันสมัย ก้าวทันโลกยุคใหม่ระดับชั้นนำ ทางบริษัทเรามีธุรกิจที่น่าสนใจ หลายธุรกิจให้ท่านสามารถได้เลือกใช้บร...

 • MAP.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • messageImage_1512616721041_0.jpg
  S H O W R O O M ป้ อ ม ย า ม และ บ้าน สุนัข แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง ไ ท ย ท่านลูกค้าสามารถติดต่อ และเดินทางเข้ามาดูสินค้า,ขนาดและสีจริงของป้อมยามได้โชว์รูมของเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม "ตลา...